ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωνσταντίνος Κουσαής
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Τσιμητράς
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόστολος Κοτοπούλης
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αλεξάνδρα Θεολόγη
ΤΑΜΙΑΣ: Δέσποινα Γερακίτου
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ: Βασιλική Τσιαπώκη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Φασούλας

Αναπληρωματικά μέλη

1) Αθηνά Ζήκα
2) Όλγα Αξιώτη
3) Ηλίας Ματσούκας

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: Δημήτριος Τσιαπώκης
ΜΕΛΟΣ: Ιωάννης Δελακουρίδης
ΜΕΛΟΣ: Στέφανος Φακής